تبلیغات
آموزش کشتی | آزاد و فرنگی - آموزش فن کمر در کشتی

خرید اینترنتی آموزش کشتی

این آموزش توسط بسیاری از قهرمانان این رشته ورزشی استفاده شده

این مجموعه برای حرفه ای ها و کسانی که قصد حرفه ای شدن دارند پیشنهاد می شود

مجموعه ای برای آموزش کشتی برای علاقه مندان این رشته و کسانی که به فکر قهرمانی در این رشته هستند

خرید آموزش کشتی

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

فقط  15000 تومان!          شماره مجوز: ۱۴۷۱/۲۳

با خرید این مجموعه استثنایی دیگر هیچکس حریف شما نخواهد شد

فن کمر، مهارتى است که کشتى‌گیر مجرى در حالت سرشاخ و با شیوه‌هاى مختلف گرفتن مانند یک دست کمر، یک دست گردن، دو دست گردن، گرفتن دو مچ حریف و با دست‌هاى قلاب‌شده و یا قلاب‌نشده، در گارد موافق، مخالف و یا مختلط و با روش‌هاى چرخشی، پرتابی، قدرتی، استارتى - انفجاری، تو حلق، و خَف کردن، به‌صورت تهاجمى و یا در وضعیت تدافعی، با استفاده از چرخش کمر در زیر بدن حریف، او را به روى پل مى‌رود.


فن کمر در گارد موافق، حالت یک دست گردن (بدون قلاب کردن دست‌ها) (چرخشى - پرتابى)
(Flying mare)

- طریقهٔ گرفتن :

در فن، کمر در گارد موافق حالت یک دست گردن (بدون قلاب کردن دست‌ها) کشتى‌گیر مجرى در گارد موافق، بازوى دست گارد حریف را با دست غیرگارد خود گرفته، دست گارد خود را دور گردن او قرار مى‌دهد.

 

- روش اجراء :

با قرار دادن پنجهٔ پاى گارد خود روبه‌روى پنجهٔ پاى گارد حریف و سپس قرار دادن پاى غیرگارد خود به پشت پاى گارد خود از داخل، در حالى که زانوها نیمه‌خمیده هستند و با چرخش روى پنجهٔ پاها، کمر و نشیمنگاه خود را به زیر مرکز ثقل بدن حریف مى‌برد به‌طورى‌که نیمى از کمر و نشیمنگاه از زیر بدن حریف خارج مى‌شود. در همین لحظه با کشش بالاتنهٔ حریف به طرف پائین و راست کردن پاهاى خمیدهٔ خود و وارد آوردن ضربهٔ کمر و نشیمنگاه خود به زیر بدن حریف، او را از روى تشک بلند کرده، از روى بدن خود به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که مستقیماً روى پل مى‌رود.

 

- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن کمر به شیوهٔ چرخشى - پرتابی، حریف مستقیماً به روى پل مى‌رود و سه امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد و در صورتى که مجری، پل‌شکن را کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کمر در گارد موافق، حالت یک دست گردن (بدون قلاب کردن دست‌ها)، چرخشى - پرتابى).

 

آموزش فن کمر در کشتی
فن کمر در گارد موافق، حالت یک دست گردن (بدون قلاب کردن دست‌ها) (چرخشى - پرتابى)

به ادامه مطالب برویدفن کمر در گارد موافق، حالت یک دست گردن، با قلاب کردن دست‌ها (Flying mare)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که دو کشتى‌گیر به حالت یک دست کمر و با دست‌هاى قلاب‌شده باهم سرشاخ شده‌اند، کشتى‌گیر مجرى با قرار دادن پاى گارد خود به داخل پاهاى حریف و فشردن بالاتنهٔ حریف به سینهٔ خود، دست‌هاى قلاب‌شدهٔ خود را بالا آورده، یک دست و گردن حریف را کاملاً و به‌طور محکم در اختیار مى‌گیرد.

 

- روش اجراء :

مجرى با فشردن دست و گردن حریف به روى سینهٔ خود، هنگامى که حریف واکنش نشان مى‌دهد و کمر و نشیمنگاه خود را عقب مى‌کشد، در همین لحظه، فضائى به‌منظور چرخش کمر و نشیمنگاه مجرى در زیر مرکز ثقل بدن حریف ایجاد مى‌شود که با قرار دادن پاى غیرگارد به پشت پاى گارد خود، که هر دو نیمه خمیده هستند و کشش بالاتنهٔ حریف به‌طرف پائین و راست کردن پاهاى نیمه‌خمیدهٔ خود و ضربهٔ کمر و نشیمنگاه به زیر بدن حریف، او را به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که مستقیماً به روى پل مى‌رود.

 

- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن، کمر در گارد موافق، حالت یک دست گردن، با قلاب کردن دست‌ها حریف مستقیماً به روى پل مى‌رود و سه امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کمر در گارد موافق، حالت یک دست گردن، با قلاب کردن دست‌ها).

 

فن کمر در گارد موافق، حالت یک دست گردن، با قلاب کردن دست‌ها<br />
فن کمر در گارد موافق، حالت یک دست گردن، با قلاب کردن دست‌ها


فن کمر در گارد مخالف، حالت یک دست گردن، با قلاب کردن دست‌ها. (فن کمر قدرتى)
(Flying mare)

- طریقهٔ گرفتن :

در گارد مخالف، مجرى با بردن دست گارد خود به زیر بغل دست گارد حریف و قرار دادن دست غیرگارد خود به دور گردن او و سپس قلاب کردن دست‌ها با یکدیگر، حریف را محکم به سینهٔ خود چسبانده و کاملاً کنترل مى‌کند.

 

- روش اجراء :

مجرى با قرار دادن پاى گارد خود به داخل پاهاى حریف و با پاهاى نیمه‌خمیده، کمر و نشیمنگاه خود را به زیر بدن حریف مى‌برد به‌طورى‌که کاملاً زیر مرکز ثقل بدن او قرار گیرد و با راست کردن پاهاى نیمه خمیدهٔ خود و کشش بالاتنهٔ حریف به طرف پائین، او را از روى تشک بلند کرده، با وارد ساختن ضربهٔ کمر و نشیمنگاه خود به زیر بدن حریف، او را به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که مستقیماً به پل مى‌رود.

 

- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن، کمر در گارد مخالف، حالت یک دست گردن، با قلاب کردن دست‌ها، (فن کمر قدرتی)، اگر حریف مستقیماً به روى پل رود، سه امتیاز فنى و اگر غیرمستقیم به روى پل رود، دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد و در صورتى‌که مجرى پل شکن را کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کمر در گارد مخالف، حالت یک دست گردن، با قلاب کردن دست‌ها - فن کمر قدرتى).

 

آموزش فن کمر در کشتی
فن کمر در گارد مخالف، حالت یک دست گردن، با قلاب کردن دست‌ها، (فن کمر قدرتى)


فن کمر در گارد موافق، در حالت یک دست کمر، بدون قلاب کردن دست‌ها (پیچ کمر) (Flying mare)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که دو کشتى‌گیر در گارد موافق به حالت یک دست کمر باهم سرشاخ شده‌اند، کشتى‌گیر مجرى با قرار دادن پاى گارد خود به جلوى پاى گارد حریف با دستِ غیرگارد خود بازوى دست گارد حریف را مى‌گیرد و با دست گارد خود که به زیر بغلِ دستِ غیرگارد حریف برده، کمر حریف را محکم مى‌گیرد.

 

- روش اجراء :

در این هنگام که کشتى‌گیر کمر حریف را محکم گرفته کشتى‌گیر مجرى با قرار دادن پاى غیرگارد خود به پشت پاى گارد خود در حالى که پاها به‌صورت نیمه‌خمیده هستند و با چرخش کمر و نشیمنگاه به زیر مرکز ثقل بدن حریف، مجرى با راست کردن پاهاى نیمه خمیدهٔ خود و کشش بالاتنهٔ حریف به‌طرف پائین و ضربهٔ کمر و نشیمنگاه خود به زیر بدن حریف، او را به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که مستقیماً به روى پل مى‌رود.

 

- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن پیچ‌کمر، حریف مستقیماً به روى پل مى‌رود و اگر این فن با زیبائى اجراء شود پنج امتیاز فنى و در غیر این‌صورت سه امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد، و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل- فن کمر در گارد موافق، در حالت یک دست کمر، بدون قلاب کردن دست‌ها - پیچ‌کمر).

 

فن کمر در گارد موافق، در حالت یک دست کمر، بدون قلاب کردن دست‌ها (پیچ‌کمر)<br />
فن کمر در گارد موافق، در حالت یک دست کمر، بدون قلاب کردن دست‌ها (پیچ‌کمر)
منبع:
http://www.aftabir.comطبقه بندی: آموزش فنون سرپا در کشتی،

تاریخ : شنبه 25 آبان 1392 | 09:50 ق.ظ | نویسنده : احسان حیدری | نظرات