تبلیغات
آموزش کشتی | آزاد و فرنگی - آموزش تکنیک کنده در کشتی (بخش دوم)

خرید اینترنتی آموزش کشتی

این آموزش توسط بسیاری از قهرمانان این رشته ورزشی استفاده شده

این مجموعه برای حرفه ای ها و کسانی که قصد حرفه ای شدن دارند پیشنهاد می شود

مجموعه ای برای آموزش کشتی برای علاقه مندان این رشته و کسانی که به فکر قهرمانی در این رشته هستند

خرید آموزش کشتی

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

فقط  15000 تومان!          شماره مجوز: ۱۴۷۱/۲۳

با خرید این مجموعه استثنایی دیگر هیچکس حریف شما نخواهد شد

کندهٔ فرنگى (Crotch Lift)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که حریف در خاک نشسته (شکل - فن کندۀ فرنگى در حالت نشسته به روش کمرکارى و کشش) و یا ولو شده است (شکل‌های: ”فن کندهٔ فرنگى به روش کششى - چرخشى در حالت نشسته“ و ”فن کندهٔ فرنگى در حالت ایستاده به روش کششى - پرتابی“)، کشتى‌گیر مجرى از یک سمت در پشت حریف قرار مى‌گیرد. در این حالت، مجرى پاى جلوئى خود را که نزدیک به بالاتنهٔ حریف است به روى تشک زانو مى‌زند و پاى دیگر خود را که پشت حریف قرار دارد، ستون مى‌کند، در این شرایط، مجرى دست جلوئى خود را از بالاى کمر حریف به دور کمر او مى‌برد و دست پشتى خود را از زیر به دور کمر حریف قرار مى‌دهد و سپس هر دو دست را به هم قلاّب مى‌کند.

 

آموزش تکنیک کنده در کشتی (بخش دوم)
فن کندۀ فرنگى در حالت نشسته به روش کمرکارى و کشش

 


فن کندهٔ فرنگى به روش کششى - چرخشى در حالت نشسته

 

فن کندهٔ فرنگى در حالت ایستاده به روش کششى - پرتابى<br />
فن کندهٔ فرنگى در حالت ایستاده به روش کششى - پرتابى
به ادامه مطالب بروید


 

- روش اجراء :

۱. در حالت نشسته به روش کمرکارى :

مجرى با گرفتن کمر حریف در حالت کندۀ فرنگی، در حالى که به بالاتنه و کمر حریف به‌طرف جلو فشار وارد مى‌کند، با رفتن به زیر مرکز ثقل بدن حریف، و با کشش قوی، او را به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که به روى پل مى‌رود (شکل - فن کندهٔ فرنگى در حالت نشسته به روش کمرکارى و کشش).

 

فن کندۀ فرنگى در حالت نشسته به روش کمرکارى و کشش<br />
فن کندۀ فرنگى در حالت نشسته به روش کمرکارى و کشش

 

۲. در حالت نشسته به روش کششى چرخشى :

بعد ازگرفتن کمر حریف در حالت کندهٔ فرنگی، در حالى که مجری، حریف را از روى تشک بلند مى‌کند، با یک حرکت نیم‌چرخش به‌طرف بالاتنهٔ او، او را با کششى قوى تا روى سینهٔ خود بالا مى‌آورد و به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که مستقیماً به روى پل مى‌رود (شکل - فن کندهٔ فرنگى در حالت نشسته به روش کششى - چرخشى در حالت نشسته).

 


فن کندهٔ فرنگى به روش کششى - چرخشى در حالت نشسته

 

۳. در حالت ایستاده، کششى - پرتابى :

بعد از گرفتن کمر حریف در حالت کندهٔ فرنگی، در حالى که مجری، حریف را از روى تشک بلند مى‌کند، او را به سینهٔ خود بالا مى‌کشد و به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که مستقیماً به روى پل مى‌رود (شکل - فن کندهٔ فرنگى در حالت ایستاده به روش کششى - پرتابى).

 

فن کندهٔ فرنگى در حالت ایستاده به روش کششى - پرتابى<br />
فن کندهٔ فرنگى در حالت ایستاده به روش کششى - پرتابى

 

- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن کندهٔ فرنگى، نتیجه‌اى خاص ممکن است به‌وجود آید، مثلاً در حالت ”نشسته به روش کمرکاری“، مجرى فقط دو امتیاز فنى به‌دست مى‌آورد و در حالت ”نشسته به روش کشش چرخشی“ مجرى فقط سه امتیاز فنى کسب مى‌کند و در حالت ”ایستاده، کششى - پرتابی“ اگر فن به زیبائى اجراء شود، شش امتیاز فنى (یک امتیاز براى کشش یا لیفت و پنج امتیاز براى زیبائى فن) و اگر زیبا اجراء نشود چهار امتیاز فنى (یک امتیاز براى کشش یا لیفت و سه امتیاز براى اجراء فن که حریف به‌طور مستقیم به روى پل رود) به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد و چنانچه در حین اجراء فن، شانه‌هاى حریف با تشک تماس پیدا کند و داراى مکثى مناسب هم باشد، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود.

کندهٔ حصیرمال (Olympic Lift and Cross Face)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که حریف در خاک نشسته، کشتى‌گیر مجری، از یک سمت در پشت او به گونه‌اى قرار مى‌گیرد که پاى جلوئى خود را به روى تشک زانو مى‌زند و پاى عقبى او به روى تشک ستون مى‌شود. در این حالت، مجرى دست جلوئى خود را زیر بغل دست نزدیک حریف به داخل برده، بازوى دستِ دور را از زیر مى‌گیرد و با دست عقبى خود، ران پاى نزدیک حریف را از پشت محکم مى‌گیرد.

 

- روش اجراء :

۱. در حالت نشسته :

مجرى بعد از گرفتن فن کندهٔ حصیرمال، در حالى که با سینهٔ خود به بدن حریف به‌طرف جلو فشار وارد مى‌کند، پاى گرفته‌شدهٔ او را بلند مى‌کند و روى پاى عقبى خود ستون‌شده قرار مى‌دهد. آنگاه دستِ گرفته‌شدهٔ او را نیز به‌طرف خود مى‌کشد. حاصل این سه عمل به‌طور همزمان، باعث مى‌شود تا حریف به روى پل رود (شکل - فن کندهٔ حصیرمال در حالت نشسته).

 


فن کندهٔ حصیرمال در حالت نشسته

 

۲. در حالت ایستاده :

مجرى بعد از گرفتن فن کندهٔ حصیرمال، در حالى که هیچ‌یک از پاهاى خود را به روى تشک زانو نزده است و روى هر دو پاى خود مى‌ایستد، حریف را از روى تشک بلند کرده، تا روى سینهٔ خود بالا مى‌کشد. سپس در یک لحظه او را به گونه‌اى به روى تشک به اُفت مى‌برد که مستقیماً به روى پل رود (شکل - فن کندهٔ حصیرمال در حالت ایستاده).

 

فن کندهٔ حصیرمال در حالت ایستاده<br />
فن کندهٔ حصیرمال در حالت ایستاده

 

- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن کندهٔ حصیرمال، به روش ”در حالت نشسته“ حریف از پائین به روى پل رفته، فقط دو امتیاز فنى و در حالى که با روش ”در حالت ایستاده“ حریف از بالا به روى پل مى‌رود، سه امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد و در صورتى که مجری، عمل پل‌‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود.


کندهٔ یک پا رو کار (Near leg Pick-Up and turnover)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که حریف در خاک نشسته است، کشتى‌گیر مجرى از یک سمت در پشت حریف، روى دو پا مى‌ایستد و با دست عقبى خود، مچ پاى نزدیک حریف را و با دست جلوئى خود ران پاى نزدیک او را مى‌گیرد و آن را بالا آورده، محکم نگه مى‌دارد.

 

- روش اجراء :

مجرى بعد از گرفتن پاى نزدیک حریف و بلند کردن آن، در یک لحظه به‌سرعت مچ پاى گرفته‌شدهٔ حریف را با دست عقبى خود رها مى‌کند و دست عقبى خود را از زیر، به داخل پاهاى حریف برده، پاى دور حریف را از قسمت زانو مى‌گیرد و با دست جلوئى خود، رانِ پاى نزدیک حریف را رها کرده، بالاتنهٔ حریف را مى‌گیرد، و با فشارى که به‌طرف جلو و بالاتنهٔ حریف وارد مى‌کند، او را به روى پل مى‌رود.

 

- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن کندهٔ یک‌پا رو کار، چون حریف از بالا به روى پل مى‌رود، سه امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد، و در صورتى‌که مجری، عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کندهٔ یک‌پا رو کار در حالت ایستاده و اجراء از بالا).

 


فن کندهٔ یک‌پا رو کار در حالت ایستاده و اجراء از بالا

کندهٔ عوج‌بند (Nelson)

- طریقهٔ گرفتن :

۱. هنگامى که حریف در خاک نشسته است، مجرى از یک سمت در پشت او به گونه‌اى قرار مى‌گیرد که پاى جلوئى او به‌صورت زانو زده و پاى عقبى او به‌صورت ستون‌شده بر روى تشک قرار دارد؛ در این حالت مجرى دست جلوئى خود را به زیر بغل دست نزدیک حریف مى‌برد و آن را به پشت گردن او قرار داده، محکم گردن حریف را مى‌گیرد. سپس به‌وسیلهٔ دست عقبى خود، رانِ پاى نزدیک حریف را محکم مى‌گیرد (شکل - فن کندهٔ عوج‌بند در حالت نشسته با گرفتن ران حریف).


فن کندهٔ عوج‌بند در حالت نشسته با گرفتن ران حریف

۲. هنگامى که حریف در خاک نشسته است، مجرى از یک سمت در پشت او به گونه‌اى قرار مى‌گیرد که پاى جلوئى او به‌صورت زانو زده و پاى عقبى ستون‌شده بر روى تشک قرار دارد. در این حالت، مجرى دست جلوئى خود را به زیر بغل دست نزدیک حریف برده، آن را به پشت گردن حریف قرار مى‌دهد و گردن او را محکم مى‌گیرد. سپس با دست عقبى خود، مچ پاى دور حریف را محکم مى‌گیرد (شکل - فن کندهٔ عوج‌بند در حالت نشسته با گرفتن مچ پاى حریف).

فن کندهٔ عوج‌بند در حالت نشسته با گرفتن مچ پاى حریف<br />
فن کندهٔ عوج‌بند در حالت نشسته با گرفتن مچ پاى حریف

- روش اجراء :

اگر مجرى فن کندهٔ عوج‌بند را به روش شمارهٔ (۱) مذکور در مبحث ”طریقهٔ گرفتن کندهٔ عوج‌بند“ گرفته باشد، با قرار دادن پاى گرفته‌شدهٔ حریف به روى پاى ستون‌شدهٔ خود و با فشار سینهٔ خود به بدن حریف از پهلو، در حالى که به گردن حریف با دستى که در عوج‌بند است فشار وارد مى‌کند، حریف را به جلو و پهلو هُل مى‌دهد و از طرف جلو به روى پل مى‌برد. در صورتى‌که مجرى فن کندهٔ عوج‌بند را به روش شمارهٔ (۲) گرفته باشد، با بالا کشیدنِ مچ پاى گرفته‌شدهٔ حریف، در حالى‌که با دستى که در عوج‌بند است به گردن حریف فشار وارد مى‌کند، او را از جهت سر و گردنِ حریف غلتانده، به روى پل مى‌برد.
- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن کندهٔ عوج‌بند با هر دو روش، حریف به روى پل مى‌رود و دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود.
با گرفتن فن کندهٔ عوج‌بند، با هر یک از روش‌هائى که اشاره شد، مى‌توان با بلند شدن، از بالا اجراء نمود و یا اینکه مى‌توان آن را به‌صورت کندهٔ رو از بالا اجراء کرد و همچنین، در حین اجراء، مى‌توان سروته یکى حریف را قفل کرده، سپس همین فن را به‌صورت کندهٔ سروته یکى اجراء نمود.


فن کندهٔ مشک سقا

- طریقهٔ گرفتن:

هنگامى که حریف در خاک نشسته و یا ولو شده است، کشتى‌گیر مجرى از یک سمت در پشت او به حالت زانو زده قرار مى‌گیرد. سپس کمر حریف را با قلاّب کردن دست‌ها محکم مى‌گیرد.
- روش اجراء:

مجرى بعد از گرفتن کمر حریف، در حالى‌که در یک طرف بدن او به روى پاهاى خود قرار مى‌گیرد، به‌سرعت حریف را تا ارتفاع بالاتر از کمر، بالا مى‌آورد به‌طورى‌که کمر حریف از یک سمت کاملاً زیر بغل دست نزدیک مجرى قرار گیرد و سپس در همین لحظه، با بردن کمر و نشیمنگاه خود به زیر مرکز ثقل بدن حریف در حالى‌که زانوهاى مجرى نیمه‌خمیده هستند، با راست کردن پاهاى خود، پائین‌تنهٔ حریف را از پشت به‌طرف بالا پرتاب مى‌کند و بالاتنهٔ او را به‌طرف پائین سرازیر مى‌نماید و با وارد ساختن ضربهٔ کمر و نشیمنگاه خود، حریف را از جلو به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که مستقیماً به روى پل مى‌رود.
- نتیجه‌گیرى:

با اجراء فن کندۀ مشک سقا، چون حریف از بالا به روى پل مى‌رود، سه امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد، و در صورتى‌که مجری، عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کندهٔ مشک سقا).

فن کندهٔ مشک سقا<br />
فن کندهٔ مشک سقا


نکات ایمنى براى اجراء کلیهٔ فنون کنده

- کشتى‌گیر مجرى باید قبل از فرود آوردن حریف از بالا به روى تشک، ابتدا زانو زده، سپس اقدام به میانکوب و فرود حریف نماید.
- در اجراء فنونى مانند؛ کندهٔ مشک سقا، کندهٔ یک‌چاک، کندهٔ فرنگى و غیره که معمولاً حریف مستقیماً به روى پل مى‌رود، و احتمال آسیب‌دیدگى ستون فقرات، خصوصاً ناحیهٔ گردن حریف زیاد است، کشتى‌گیر مجرى باید از فرود حریف در ناحیهٔ سر بر روى تشک خوددارى نماید.
- در اجراء فنون کنده، در حالت کمرکاری، به‌علت وارد آمدن فشار بیش از حد مجاز به کمر حریف، که حتى ممکن است قوس کمر او را خیلى زیاد کند، امکان آسیب‌دیدن مهره‌هاى کمر و حتى پارگى نخاع وجود دارد، از این‌رو توصیه مى‌شود از انجام چنین اعمالى جداً خوددارى شود.
- در اجراء فنون کنده به روش پرتابی، حتماً باید کشتى‌گیر مجری، حریف را به گونه‌اى پرتاب کند که به خارج از تشک، روى میز داور، روى تماشاچیان، به دیوار و درب و وسایل کنار سالن پرتاب نشود. از این‌رو موظف است حریف را حتماً بر روى قسمت اصلى تشک پرتاب نماید.
- مرور فنون کنده، خصوصاً فنون پرتابی، باید با تعداد کمى از کشتى‌گیران و با فضاى زیادى انجام شود که کشتى‌گیران در حین مرور به روى یکدیگر نیفتاده، یا با یکدیگر تصادف نکنند.
- انجام هر یک از اعمال غیرمجاز، نه تنها از نظر مقررات داورى مجازات‌هاى امتیازى مخصوص به‌خود را دارد، از نظر حقوقى نیز رعایت نکردن نکات ایمنى پیامدهاى قانونى مخصوص به‌خود را به همراه داشت. بنابراین توصیه مى‌شود کلیهٔ کشتى‌گیران و مربیان در رعایت نکات ایمنى نهایت دقت و همت خود را به‌کار ببرند.


منبع:
http://www.aftabir.comطبقه بندی: آموزش فنون در خاک کشتی،

تاریخ : شنبه 25 آبان 1392 | 11:40 ق.ظ | نویسنده : احسان حیدری | نظرات