تبلیغات
آموزش کشتی | آزاد و فرنگی - آموزش فن کلید کشی در کشتی (بخش اول)

خرید اینترنتی آموزش کشتی

این آموزش توسط بسیاری از قهرمانان این رشته ورزشی استفاده شده

این مجموعه برای حرفه ای ها و کسانی که قصد حرفه ای شدن دارند پیشنهاد می شود

مجموعه ای برای آموزش کشتی برای علاقه مندان این رشته و کسانی که به فکر قهرمانی در این رشته هستند

خرید آموزش کشتی

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

فقط  15000 تومان!          شماره مجوز: ۱۴۷۱/۲۳

با خرید این مجموعه استثنایی دیگر هیچکس حریف شما نخواهد شد

کلیدکشى مهارتى است که کشتى‌گیر مجرى یک دست و یا دو دست حریف را از پشت و یا پهلو، هنگامى که حریف در خاک نشسته و یا ولو شده است، از قسمت آرنج به گونه‌اى مى‌گیرد که امکان هیچ‌گونه حرکتى در مفصل آرنج از جانب حریف وجود ندارد و مجرى از مفصل شانه، حریف را تحت فشار قرار مى‌دهد و فنون متعددى مانند کلید چنگک و غیره را بعد از گرفتن کلید در هر سمت اجراء مى‌کند.

 نحوهٔ گرفتن کلید، با توجه به محل و روش گرفتن متفاوت است، به‌طورى‌که مجرى مى‌تواند دست حریف را از مچ، ساعد، آرنج و یا بازو با یک ‌دست و یا دو دست خود بگیرد.


کلید قیچى از سمت مخالف در حالت نشسته (Chicken wing) (Outside hook)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که حریف در خاک نشسته، مجرى از یک سمت در پشت او، به گونه‌اى قرار مى‌گیرد که پاى جلوئى او به‌صورت ستون‌شده و پاى عقبى او به‌صورت زانو زده بر روى تشک قرار دارد، در این حالت، مجرى با دست عقبى خود، کمر حریف را مى‌گیرد تا او از خاک بلند نشود. سپس با دست جلوئى خود از قسمت آرنج، دست نزدیک حریف را به شکلى مى‌گیرد که ساعد خود را از زیر بغل حریف به‌طرف پشت حریف ببرد و با سینهٔ خود محکم به بدن و دست گرفته‌شدهٔ حریف مى‌چسبد تا امکان بیرون آمدن دست حریف وجود نداشته باشد.

 

- روش اجراء :

۱. در این حالت، مجرى با یک حرکت ناگهانى از طرف پائین تنهٔ حریف، به سمت دیگر بدن او حرکت مى‌کند در این هنگام با گرفتن بازوى دست دور حریف که به‌صورت ستون‌شده به روى تشک قرار دارد و با فاصله گرفتن از بدن حریف، با یک عمل چرخشی، ستون حریف را خراب کرده، او را به روى تشک ولو مى‌کند و در همین لحظه با گرفتن چانهٔ حریف، او را به روى پل مى‌برد (شکل - فن کلید قیچى از سمت مخالف در حالت نشسته، روش اول).

 

فن کلید قیچى از سمت مخالف در حالت نشسته، روش اول<br />
فن کلید قیچى از سمت مخالف در حالت نشسته، روش اول
به ادامه مطالب بروید


 

۲. مجرى بعد از گرفتن کلید از حریف و با فشارى که به او به‌طرف جلو وارد مى‌کند، حریف را به روى تشک ولو کرده، سپس با حرکت به سمت مخالف و انجام عمل قیچی، همراه با گرفتن چانهٔ حریف و کشیدن آن به‌طرف خود، حریف را به روى پل مى‌برد (شکل - فن کلید قیچى از سمت مخالف در حالت نشسته، روش دوم).

 

آموزش فن کلید کشی در کشتی (بخش اول)
فن کلید قیچى از سمت مخالف در حالت نشسته، روش دوم

 

- نتیجه‌گیرى :

با اجراء این فن، حریف به روى پل رفته، فقط دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد، و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود.


کلید قیچى از سمت موافق در حالت نشسته با گرفتن کمر حریف (Outside hook) (Chicken wing)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که حریف در خاک نشسته، کشتى‌گیر مجری، از یک سمت در پشت حریف، به گونه‌اى قرار مى‌گیرد که پاى جلوئى او به‌صورت ستون‌شده و پاى عقبى او به‌صورت زانو زده به روى تشک قرار دارد. در این حالت، مجرى با دست عقبى خود از بالا کمر حریف را و با دست جلوئى خود از قسمت آرنج، دست نزدیک او را به شکلى مى‌گیرد که ساعد خود را از زیر بغل حریف به‌طرف پشت او برده، با سینهٔ خود محکم به بدن و دستِ گرفته‌شدهٔ حریف مى‌چسبد تا امکان رهائى و بیرون آمدن دست حریف وجود نداشته باشد.

 

- روش اجراء :

در این حالت، مجرى با حرکت به‌طرف بالاتنهٔ حریف و فشار به روى کمر او، ستون حریف را خراب کرده، او را ولو مى‌کند. سپس با حرکتِ چرخشى به‌طرف بالاتنهٔ حریف و انجام عمل قیچی، حریف را به روى پل مى‌برد.

 

- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن، کلید قیچى از سمت موافق در حالت نشسته با گرفتن کمر حریف، حریف به روى پل مى‌رود و دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد، و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (فن کلید قیچى از سمت موافق در حالت نشسته با گرفتن کمر حریف).

 

آموزش فن کلید کشی در کشتی (بخش اول)
فن کلید قیچى از سمت موافق در حالت نشسته با گرفتن کمر حریف

کلید قیچى از سمت موافق در حالت نشسته با گرفتن مچ دست حریف (Outside)(Chicken wing)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که حریف در خاک نشسته، کشتى‌گیر مجرى از یک سمت در پشت او، به گونه‌اى قرار مى‌گیرد که پاى جلوئى او به‌صورت ستون شده و پاى عقبى او به‌صورت زانو زده به روى تشک قرار دارد، در این حالت، مجرى با دست عقبى خود از بالا مچ دستِ دور حریف را از زیر بغل او مى‌گیرد تا نتواند از خاک بلند شود. سپس با دست جلوئى خود از قسمت آرنج، دست نزدیک حریف را به شکلى مى‌گیرد که ساعد خود را از زیر بغل حریف به‌طرف پشت او برده با سینهٔ خود محکم به بدن و دست‌ِ گرفته‌شدهٔ حریف مى‌چسبد تا امکان رهائى و بیرون آمدن دست حریف وجود نداشته باشد.
- روش اجراء :

در این حالت، مجرى با حرکت به‌طرف بالاتنهٔ حریف و فشار به روى کمر و کشیدن مچِ گرفته‌شدهٔ او، ستون حریف را خراب مى‌کند و او را ولو مى‌سازد و سپس با حرکتِ چرخشى به طرف بالاتنهٔ حریف و انجام عمل قیچی، حریف را به روى پل مى‌برد.
- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن، کلید قیچى از سمت موافق در حالت نشسته با گرفتن مچ دست حریف، حریف به روى پل مى‌رود و دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کلید قیچى از سمت موافق در حالت نشسته با گرفتن مچ دست حریف).

فن کلید قیچى از سمت موافق در حالت نشسته با گرفتن مچ دست حریف<br />
فن کلید قیچى از سمت موافق در حالت نشسته با گرفتن مچ دست حریف


کلید قیچى از سمت مخالف، در حالت ولو شده با گرفتن کمر حریف (Outside hook)(Chicken wing)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که حریف در خاک ولو شده، کشتى‌گیر مجرى از یک سمت در پشت او قرار مى‌گیرد و با دست جلوئى خود، دست نزدیک حریف را از قسمت آرنج و با دست عقبى خود، کمر او را بالا مى‌گیرد و کاملاً به حریف مى‌چسبد و سنگینى خود را به روى او وارد مى‌آورد، به‌طورى‌که به او اجازهٔ بلند شدن و نشستن را نمى‌دهد و امکان رهائى دست گرفته‌شدهٔ حریف، وجود ندارد.
- روش اجراء :

در این حالت، مجرى با حرکت از سمت پائین‌تنهٔ حریف به‌طرف دیگر بدن او و با فشارى که به کمر حریف وارد مى‌کند، به‌تدریج با چرخش به‌طرف بالاتنهٔ حریف و رها نمودن دستى که به دور کمر او قرار دارد و گرفتن سر و گردن او، حریف را به روى پل مى‌برد.
- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن، کلید قیچى از سمت مخالف، در حالت ولو شده با گرفتن کمر حریف، حریف به روى پل مى‌رود و دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کلید قیچى از سمت مخالف، در حالت ولو شده با گرفتن کمر حریف).


فن کلید قیچى از سمت مخالف، در حالت ولو شده با گرفتن کمر حریف


کلید عقربک (Body Scissors)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که حریف در خاک نشسته، مجرى از یک سمت در پشت حریف روى پاهاى خود مى‌ایستد سپس دست نزدیک حریف را از قسمت آرنج با دست جلوئى خود مى‌گیرد.
- روش اجراء :

در حالت، کلید عقربک مجرى بعد از گرفتن دست حریف، با یک حرکت سرعت، پاى عقبى خود را از سمت دیگر حریف به روى تشک قرار مى‌دهد و با کشش بالاتنهٔ حریف به‌وسیلهٔ دست گرفته‌شدهٔ او به‌طرف عقب، حریف را از پشت به روى پل مى‌برد.
- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن کلید عقربک، حریف به روى پل مى‌رود و دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود(شکل - فن کلید عقربک).


فن کلید عقربک

منبع:
http://www.aftabir.comطبقه بندی: آموزش فنون در خاک کشتی،

تاریخ : شنبه 25 آبان 1392 | 09:55 ق.ظ | نویسنده : احسان حیدری | نظرات