تبلیغات
آموزش کشتی | آزاد و فرنگی - آموزش اجرای نلسون - عوج‌بند در کشتی

خرید اینترنتی آموزش کشتی

این آموزش توسط بسیاری از قهرمانان این رشته ورزشی استفاده شده

این مجموعه برای حرفه ای ها و کسانی که قصد حرفه ای شدن دارند پیشنهاد می شود

مجموعه ای برای آموزش کشتی برای علاقه مندان این رشته و کسانی که به فکر قهرمانی در این رشته هستند

خرید آموزش کشتی

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

فقط  15000 تومان!          شماره مجوز: ۱۴۷۱/۲۳

با خرید این مجموعه استثنایی دیگر هیچکس حریف شما نخواهد شد

عوج‌بند مهارتى است که هنگام در خاک نشستن و یا ولو شدن حریف، کشتى‌گیر مجرى در پشت یا پهلوى او قرار مى‌گیرد و با بردن یک دست و یا دو دست خود از زیر بغل دست‌هاى حریف و قرار دادن آنها به پشت گردن او، او را محکم در اختیار گرفته، کنترل مى‌کند و فنون مختلفى مانند: عوج‌بند قیچى (نیم‌نلسون)، جفت عوج‌بند قیچى (دویل‌نلسون)، کندهٔ عوج‌بند، عوج‌بند بارانداز، سگک عوج‌بند، کلید عوج‌بند و ... را با انجام اعمالى مانند قیچى‌زدن پاها و فشار آوردن به بالاتنهٔ حریف، او را از جلو و یا از پهلو، و از سمت موافق و یا مخالف، به روى پل مى‌برد.


عوج‌بند قیچى از سمت موافق در حالت نشسته در خاک (Half nelson)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که حریف در خاک نشسته و مجرى از یک سمت در پشت او به گونه‌اى قرار مى‌گیرد که پاى جلوئى او به‌صورت ستون‌شده و پاى عقبى او به‌صورت زانو زده به روى تشک قرار دارد، مجرى دست جلوئى خود را زیر بغل دست نزدیک حریف مى‌برد و آن را به پشت گردن او قرار مى‌دهد و سپس با ساعد دست عقبى خود که از بالا به پشت گردن حریف قرار مى‌دهد، انگشتان هر دو دست خود را به‌هم قلاب کرده، حریف را محکم در اختیار مى‌گیرد و کنترل مى‌کند.

 

- روش اجراء :

در حالت، عوج‌بند قیچى از سمت موافق در حالت نشسته در خاک مجرى با فشارى که به‌طرف سر و گردن و بالاتنهٔ حریف به‌طرف جلو وارد مى‌کند، حریف را بر روى تشک ولو کرده، سپس با بلند شدن به روى پاها و حرکت به‌طرف جلو انجام عمل قیچی، با فشارى که به‌طرف سر و گردن و کتف او به‌طرف جلو و پهلو وارد مى‌کند، او را به روى پل مى‌برد.

 

- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن، عوج‌بند قیچى از سمت موافق در حالت نشسته در خاک حریف به روى پل رفته، دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد، و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن عوج‌بند قیچى از سمت موافق در حالت نشسته در خاک).

 

آموزش اجرای نلسون - عوج‌بند در کشتی
فن عوج‌بند قیچى از سمت موافق در حالت نشسته در خاک
به ادامه مطالب برویدعوج‌بند از سمت مخالف (Half nelson)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که حریف در خاک نشسته، مجرى در پشت او قرار مى‌گیرد و یک دست خود را به زیر بغل حریف برده، آن را به پشت گردن حریف قرار مى‌دهد و ساعد دست دیگر خود را نیز از بالا به پشت گردن حریف مى‌گذارد سپس انگشتان هر دو دست خود را به‌هم قلاّب کرده، حریف را کاملاً کنترل کرده، در اختیار مى‌گیرد.

 

- روش اجراء :

در حالت، عوج‌بند از سمت مخالف، مجرى با حرکت به‌طرف مخالفِ دست گرفته‌شدهٔ حریف، و فشارى که به سر و گردن و بالاتنهٔ حریف وارد مى‌کند، او را به روى پل مى‌برد.

 

- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن، عوج‌بند از سمت مخالف حریف به روى پل مى‌رود و دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد و در صورتى‌که، مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن عوج‌بند از سمت مخالف).

 

فن عوج‌بند از سمت مخالف<br />
فن عوج‌بند از سمت مخالف


کلید عوج‌بند از سمت مخالف در حالت نشسته در خاک
(Chicken hook or chicken wing and nelson)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که حریف در خاک نشسته و مجرى از یک سمت در پشت او قرار مى‌گیرد، در حالى که پاى جلوئى او به‌صورت ستون‌شده و پاى عقبى او به‌صورت زانو زده به روى تشک قرار دارد، با دست جلوئى خود از قسمت آرنج، دست نزدیک حریف را به حالت کلیدکشى مى‌گیرد و سپس با حرکت به سمت مخالفِ بدن حریف، با بردن دست دیگر خود به زیر بغل دست دیگر حریف و گرفتن گردن او به حالت عوج‌بند، حریف را کاملاً کنترل‌ کرده، در اختیار مى‌گیرد.

 

- روش اجراء :

در حالت، کلید عوج‌بند از سمت مخالف در حالت نشسته در خاک، مجرى با انجام عمل قیچى به‌طرف جلو و فشارى که به سر و گردن و بالاتنهٔ حریف وارد مى‌کند، او را از جلو و پهلو به روى پل مى‌برد.

 

- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن، کلید عوج‌بند از سمت مخالف در حالت نشسته در خاک، حریف به روى پل رفته، دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کلید عوج‌بند از سمت مخالف در حالت نشسته در خاک).

 


فن کلید عوج‌بند از سمت مخالف در حالت نشسته در خاک


جفت عوج ‌بند (دوبل نلسون - Double nelson)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که حریف در خاک ولو شده، مجرى در پشت او قرار مى‌گیرد و سنگینى وزن خود را به روى بدن او مى‌اندازد تا به این وسیله مانع از بلند شدن و نشستن حریف شود و سپس با بردن یک دست خود از زیر بغل دست حریف و با قرار دادن ساعد دست دیگر خود از بالا به روى گردن او و با فشارى که به سر و گردن حریف وارد مى‌کند، سر او را به روى تشک قرار مى‌دهد و همزمان دست گرفته‌شدهٔ حریف را بالا مى‌کشد. در این هنگام مجرى دستى را که به زیر بغل حریف برده به پشت گردن او مى‌گذارد و دست دیگر خود را که روى گردن حریف قرار دارد به زیر بغل دست دیگر حریف برده، نهایتاً هر دو دست‌ها را با قلاّب کردن انگشتان دست‌ها به یکدیگر، قفل مى‌کند و حریف را کاملاً در اختیار گرفته، کنترل مى‌کند (شکل - روش گرفتن فن جفت‌ عوج‌بند در حالت ولو شده).

 

روش گرفتن فن جفت‌ عوج‌بند در حالت ولو شده<br />
روش گرفتن فن جفت‌ عوج‌بند در حالت ولو شده

 

- روش اجراء :

در حالت، جفت عوج‌بند مجرى با حرکت از یک طرف بدن حریف به‌طرف جلو و انجام عمل قیچی، در حالى که به بالاتنه، سر و گردن و دست‌هاى حریف فشار وارد مى‌کند، او را از پهلو به روى پل مى‌برد.

 

- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن، جفت‌ عوج‌بند در حالت ولو شده حریف به روى پل رفته، دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن جفت‌ عوج‌بند در حالت ولو شده).

 


فن جفت‌ عوج‌بند در حالت ولو شده

منبع:
http://www.aftabir.comطبقه بندی: آموزش فنون در خاک کشتی،
برچسب ها: عوج‌بند از سمت مخالف، کلید عوج‌بند از سمت مخالف در حالت نشسته در خاک، جفت عوج ‌بند،

تاریخ : شنبه 25 آبان 1392 | 09:20 ق.ظ | نویسنده : احسان حیدری | نظرات