تبلیغات
آموزش کشتی | آزاد و فرنگی - آموزش اجرای فن سگک در کشتی (قسمت اول)

خرید اینترنتی آموزش کشتی

این آموزش توسط بسیاری از قهرمانان این رشته ورزشی استفاده شده

این مجموعه برای حرفه ای ها و کسانی که قصد حرفه ای شدن دارند پیشنهاد می شود

مجموعه ای برای آموزش کشتی برای علاقه مندان این رشته و کسانی که به فکر قهرمانی در این رشته هستند

خرید آموزش کشتی

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

فقط  15000 تومان!          شماره مجوز: ۱۴۷۱/۲۳

با خرید این مجموعه استثنایی دیگر هیچکس حریف شما نخواهد شد

سگک مهارتى است که کشتى‌گیر مجرى با قلاّب کردن یک یا هر دو پاى خود به یک پاى حریف و یا به دست و بازوى حریف، در حالت ایستاده، نشسته و یا ولو شده در خاک، از داخل (از تو) و یا از خارج (از رو) و با گرفتن قسمت‌هاى مختلفى از بدن حریف، با شیوه‌هاى متفاوت، فنونى مانند: سگک سرپا، سگک وارو، سگک عوج‌بند، سگک سربند، سگک از رو، سگک از تو، سگک جفت (سگک دوبل)، کلاته، سگک مخالف مغربی، سگک قفل قیصر، سگک کلیدکشى از سمت موافق و مخالف، سگک بازو و غیره را اجراء مى‌کند که باعث به روى پل رفتن حریف مى‌شود.


سگک از تو (از داخل) در حالت سربند (سگک سربند از تو) (Guillotine)(simple leg ride)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که حریف در خاک نشسته، مجرى از یک سمت در پشت او قرار مى‌گیرد و پاى جلوئى خود را به داخل پاى نزدیک حریف برده، به دورِ آن مى‌پیچاند و سپس پاى دیگر خود را از پشت به زیر همین پا قرار داده، به این وسیله هر دو پاى خود را به دور پاى نزدیک حریف قلاّب مى‌کند.

 

- روش اجراء :

۱. در حالت، سکگ مجرى با فشارى که با پاهاى خود به پائین‌تنه و پاى سگک‌شدهٔ حریف وارد مى‌کند، همزمان به‌وسیلهٔ پاى عقبى خود رکاب مى‌زند و بالاتنهٔ خود را به سمت دیگر بدن حریف آویزان و متمایل مى‌کند، در این هنگام مجرى با گرفتن سر و گردن حریف با دست جلوئى خود و کشیدن آن به سمت دیگر، ستون حریف را خراب کرده، او را ولو مى‌کند، سپس با ادامهٔ عمل کشش سر و گردن حریف، او را به روى پل مى‌برد (شکل: فن سگک سربند از تو در حالت نشسته -۱).

 آموزش اجرای فن سگک در کشتی (قسمت اول)

فن سگک سربند از تو در حالت نشسته (۱)
به ادامه مطالب بروید


 

۲. در این حالت، مجرى مچ پاى دور حریف را گرفته، بالا مى‌کشد و با فشارى که به پائین‌تنهٔ حریف به‌طرف جلو وارد مى‌کند، او را به روى تشک ولو کرده، به روى پل مى‌برد (شکل - فن سگک سربند از تو در حالت نشسته -۲)

 

فن سگک سربند از تو در حالت نشسته (۲)<br /><br />
فن سگک سربند از تو در حالت نشسته (۲)

 

- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن، سکگ حریف به روى پل مى‌رود و دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود.


سگک عوج‌بند از سمت موافق (Half nelson and leg scissors)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که حریف در خاک ولو شده، کشتى‌گیر مجرى از یک سمت در پشت او قرار مى‌گیرد و پاى جلوئى خود را به داخل پاى نزدیک حریف و دست جلوئى خود را نیز به داخل عوج‌بند دست نزدیک او مى‌برد و او را در اختیار گرفته، کنترل مى‌کند.

 

- روش اجراء :

در حالت، سکگ عوج‌بند از سمت موافق، مجرى با انجام عمل رکاب‌زدن توسط پائى که به داخل سگک برده، پاى سگک‌شدهٔ حریف را بالا آورده، با دستى که به داخل عوج‌بند حریف برده، به سر و گردن و بالاتنهٔ او فشار وارد مى‌کند، که نتیجهٔ این دو عمل، باعث به روى پل رفتن حریف مى‌شود.

 

- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن، سگک عوج‌بند از سمت موافق در حالت ولو شده، حریف به روى پل رفته، دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن سگک عوج‌بند از سمت موافق در حالت ولو شده).

 

فن‌ سگک عوج‌بند از سمت موافق در حالت ولو شده<br /><br />
فن‌ سگک عوج‌بند از سمت موافق در حالت ولو شده

سگک عوج‌بند از سمت مخالف (Half nelson and leg scissors)

فن سگک عوج‌بند را نیز مى‌توان در حالى که حریف در خاک‌ نشسته، ابتدا با گرفتن عوج‌بند و سپس با انجام عمل سگک، گرفت (شکل - گرفتن فن سگک عوج‌بند، ابتدا عوج‌بند و سپس سگک).

گرفتن فن سگک عوج‌بند، ابتدا عوج‌بند و سپس سگک

- طریقهٔ گرفتن :

۱. به روش ساده :

هنگامى که حریف در خاک نشسته، مجرى از یک سمت در پشت او قرار مى‌گیرد و پاى جلوئى خود را به داخل پاى نزدیک حریف و دست عقبى خود را به داخل عوج‌بند دست دور او مى‌برد و به این وسیله حریف را در اختیار گرفته، کنترل مى‌کند (شکل - گرفتن فن سگک عوج‌بند، ابتدا سگک و سپس عوج‌بند ).

گرفتن فن سگک عوج‌بند، ابتدا سگک و سپس عوج‌بند

۲. روش دست‌درشکن :

هنگامى که حریف در خاک نشسته، مجرى از یک سمت در پشت او قرار گرفته، پاى جلوئى خود را به داخل پاى نزدیک حریف مى‌برد و با دست جلوئى خود، مچ دست دور حریف را بالا گرفته، سپس به‌وسیلهٔ دست عقبى خود که آن را از زیر دست دور حریف عبور مى‌دهد، مچ دست جلوئى خود را مى‌گیرد و به این وسیله، حریف را کاملاً در اختیار گرفته، کنترل مى‌کند (شکل - گرفتن فن سگک عوج‌بند در حالت دست‌درشکن).

گرفتن فن سگک عوج‌بند در حالت دست‌درشکن<br /><br />
گرفتن فن سگک عوج‌بند در حالت دست‌درشکن

- روش اجراء :

۱. در این حالت، مجرى با گرفتن فن سگک عوج‌بند و با فشار به بالاتنهٔ و سر و گردن حریف به‌طرف جلو، سر حریف را به روى تشک قرار داده، در این هنگام با دستى که در عوج‌بند دست دور حریف قرار دارد، او را به‌طرف خود مى‌کشد و به روى پل مى‌برد (شکل - اجراء فن سگک عوج‌بند از سمت مخالف در حالت نشسته).

اجراء فن سگک عوج‌بند از سمت مخالف در حالت نشسته

۲. بعد از گرفتن فن سگک عوج‌بند، مجرى با فشارى که به بالاتنه و سر و گردن حریف به‌طرف جلو وارد مى‌کند، حریف را به روى تشک ولو مى‌کند و سپس با کشیدن دست گرفته‌شدهٔ حریف، او را از سمت مخالف به‌تدریج به روى پل مى‌برد (شکل - اجراء فن سگک عوج‌بند از سمت مخالف با ولو کردن حریف).

اجراء فن سگک عوج‌بند از سمت مخالف با ولو کردن حریف

۳. بعد از گرفتن فن سگک عوج‌بند، مجرى با کشیدن حریف به طرف بالا و عقب به روى خود، با دست گرفته‌شدهٔ او، سعى مى‌کند، در حالى که او را از پشت به روى پل مى‌برد، دست عقبى خود را به داخل عوج‌بند حریف برده، او را کاملاً بر روى پل نگه‌دارد (شکل - اجراء فن سگک عوج‌بند از سمت مخالف با کشیدن حریف به‌طرف بالا و عقب).

اجراء فن سگک عوج‌بند از سمت مخالف با کشیدن حریف به‌طرف بالا و عقب

سگک قفل قیصر (Leg ride and reverse chicken wing)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که حریف در خاک نشسته، مجرى از یک سمت در پشت او قرار مى‌گیرد و پاى جلوئى خود را به داخل پاى نزدیک حریف برده، به دور آن مى‌پیچاند سپس با پاى عقبى خود، از زیر به پاى جلوئى خود قلاب مى‌کند و به این وسیله حریف را کاملاً کنترل کرده، در اختیار مى‌گیرد.
- روش اجراء :

در حالت، سگک قفل قیصر، مجرى با گرفتن دست دور حریف با دست جلوئى خود از زیر، با کمک دست دیگر خود آن را به اندازه‌اى به طرف بالا مى‌کشد که مجرى بتواند سر خود را به زیر دست گرفته‌شدهٔ حریف ببرد، سپس دست جلوئى خود را در عوج‌بند حریف داخل مى‌کند و در حالى که مچ دست گرفته‌شدهٔ حریف را با دست عقبى خود گرفته، رها نمى‌کند، قفل پاها را باز کرده، حریف را به روى خود مى‌کشد و به‌تدریج زیر بدن او را خالى کرده، او را به روى پل مى‌برد.
- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن، سگک قفل قیصر، حریف به روى پل رفته، دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن سگک قفل قیصر در حالت نشسته).

فن سگک قفل قیصر در حالت نشسته<br /><br />
فن سگک قفل قیصر در حالت نشسته


سگک از رو در حالت سربند (Scissors)

- طریقهٔ گرفتن :

۱. در حالت ولو شده :

هنگامى که حریف در خاک ولو شده، مجرى از یک سمت در پشت او قرار گرفته، در حالى که روى پاى نزدیک حریف سوار مى‌شود، با دست عقبى خود مچ پاى نزدیک او را مى‌گیرد و بالا مى‌کشد و در این هنگام پاى عقبى خود را از بالا به داخل پاى نزدیک حریف مى‌برد و سپس از زیر با پاى دیگر خود قلاّب مى‌کند و در نتیجه حریف را کنترل کرده، در اختیار مى‌گیرد (شکل‌هاى ”سگک از رو در حالت ولو شده از سمت چپ حریف“ و ”سگک از رو در حالت ولو شده از سمت راست حریف“).

سگک از رو در حالت ولو شده از سمت چپ حریف
سگک از رو در حالت ولو شده از سمت راست حریف

۲. در حالت نشسته :

هنگامى که حریف در خاک نشسته، مجرى از یک سمت در پشت او به گونه‌اى قرار مى‌گیرد که پاى جلوئى خود را به حالت زانود زده و پاى عقبى خود را به‌صورت ستون شده به روى تشک قرار مى‌دهد و در حالى که با دست جلوئى خود، کمر حریف را از بالا گرفته است و او را کنترل مى‌کند، با دست عقبى خود، مچ پاى نزدیک حریف را که بین پاهاى مجرى قرار دارد، بالا مى‌کشد سپس در این حالت، مجرى پاى عقبى خود را از بالا به داخل پاى نزدیک حریف برده، با انجام عمل رکاب زدن به‌وسیلهٔ پاى عقبى خود به‌طرف جلو، پاى گرفته‌شدهٔ حریف را بالا آورده و در همین لحظه، پاى عقبى خود را به زیر پاى جلوئى خود که پاى حریف را سگک کرده مى‌برد و آنها را به‌هم قلاّب مى‌کند، سپس با گرفتن سر و گردن حریف به‌وسیلهٔ دست جلوئى خود و با فشارى که به بالاتنهٔ حریف وارد مى‌کند، به‌طور همزمان به پائین‌تنهٔ حریف نیز با پاهاى خود فشار مى‌آورد و حریف را به روى تشک ولو کرده، او را در اختیار گرفته، کنترل مى‌کند (شکل - فن سگک از رو در حالت نشسته).

فن سگک از رو در حالت نشسته<br /><br />
فن سگک از رو در حالت نشسته

- روش اجراء :

در حالت،نشسته مجرى با ادامهٔ عمل رکاب‌زدن و کشیدن سر و گردن گرفته‌شدهٔ حریف و با فشارى که به‌طور همزمان به بالاتنه و پائین‌تنهٔ او وارد مى‌کند، حریف به روى پل مى‌رود.
- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن، سکگ از رو در حلات سربند، حریف به روى پل مى‌رود و دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود.
- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن، سکگ عوج‌بند از سمت مخالف، حریف به روى پل رفته، دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود.

منبع:

http://www.aftabir.com
طبقه بندی: آموزش فنون در خاک کشتی،
برچسب ها: سگک از رو در حالت سربند،

تاریخ : شنبه 25 آبان 1392 | 09:33 ق.ظ | نویسنده : احسان حیدری | نظرات