تبلیغات
آموزش کشتی | آزاد و فرنگی - آموزش اجرای فن سگک در کشتی (قسمت دوم)

خرید اینترنتی آموزش کشتی

این آموزش توسط بسیاری از قهرمانان این رشته ورزشی استفاده شده

این مجموعه برای حرفه ای ها و کسانی که قصد حرفه ای شدن دارند پیشنهاد می شود

مجموعه ای برای آموزش کشتی برای علاقه مندان این رشته و کسانی که به فکر قهرمانی در این رشته هستند

خرید آموزش کشتی

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

فقط  15000 تومان!          شماره مجوز: ۱۴۷۱/۲۳

با خرید این مجموعه استثنایی دیگر هیچکس حریف شما نخواهد شد

کلاته (Double leg scissors)

کلاته مهارتى است که کشتى‌گیر مجرى با آن هر دو پاى خود را به داخل هر دو پاى حریف، سگک کرده و یک دست خود را نیز به داخل عوج‌بند و یا دور گردن حریف قرار مى‌دهد و سپس او را از یک سمت به روى پل مى‌برد.

 

- طریقهٔ گرفتن :

۱. هنگامى که حریف در خاک نشسته، کشتى‌گیر مجرى از یک سمت در پشت او قرار مى‌گیرد و پاى جلوئى خود را به داخل پاى نزدیک حریف برده، به دور آن مى‌پیچاند، سپس با دست جلوئى خود، از بالا و با دست عقبى خود از زیر بغل، دست دور حریف را مى‌گیرد و با کشیدن دست گرفته‌شدهٔ حریف و با انجام عمل رکاب زدن به کمک پاى عقبى خود و فشارى که به پائین‌تنهٔ حریف وارد مى‌کند، پاى دیگر خود را نیز از سمت دیگر بدن حریف به داخل پاى دور او مى‌برد و حریف را ولو کرده، دست عقبى خود را از زیر بغل به داخل عوج‌بند دست دور حریف مى‌برد و او را در اختیار گرفته، کاملاً کنترل مى‌کند (شکل - روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت سگک عوج‌بند).

 

آموزش اجرای فن سگک در کشتی (قسمت دوم)
روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت سگک عوج‌بند
به ادامه مطالب بروید


 

۲. هنگامى که حریف در خاک نشسته، مجرى از یک سمت در پشت او قرار مى‌گیرد و با دست جلوئى خود، بازوى دست نزدیک حریف را با دست دیگر خود، کمر او مى‌گیرد و با دست جلوئى خود، بازوى دست نزدیک حریف را با دست دیگر خود، کمر او را مى‌گیرد و سپس او را به روى بدن خود کشیده، در همان لحظه‌ پاى جلوئى خود را به داخل نزدیک حریف مى‌برد و همچنین پاى دیگر بدن خود را نیز به داخل پاى دور حریف برده، دست عقبى خود را در عوج‌بند دست دور او داخل کرده، او را در اختیار گرفته، کنترل مى‌کند (شکل - روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت اجراء فن بارانداز).

 

روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت اجراء فن بارانداز<br />
روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت اجراء فن بارانداز

 

۳. هنگامى که حریف در خاک نشسته، کشتى‌گیر مجرى از یک سمت در پشت او قرار گرفته، پاى جلوئى خود را به داخل پاى نزدیک حریف مى‌برد و به دور آن مى‌پیچاند. سپس پاى دیگر خود را نیز به داخل پاى دور حریف برده، همزمان دست عقبى خود را در عوج‌بند دست دور او داخل مى‌کند و او را در اختیار گرفته، کاملاً کنترل مى‌کند (شکل - روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت نشسته).

 

آموزش اجرای فن سگک در کشتی (قسمت دوم)
روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت نشسته

 

- روش اجراء :

بعد از گرفتن فن کلاته عوج‌بند با هر یک از سه روش مذکور، در مبحث ”طریقه گرفتن کلاته“ مجرى با فشارى که به پاهاى سگک‌شدهٔ حریف به‌وسیلهٔ پاهاى خود وارد مى‌کند و فشارى که هم‌زمان به سر و گردن و بالاتنهٔ حریف با دستى که به داخل عوج‌بند حریف برده، او را به روى تشک ولو مى‌کند و از سمت مخالف دستى که عوج‌بند شده حریف را به روى پل مى‌برد.

 

- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن، کلاته حریف به روى پل مى‌رود و دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد، و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل‌هاى ”روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت سگک عوج‌بند“ و ”روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت نشسته“).

 

آموزش اجرای فن سگک در کشتی (قسمت دوم)
روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت سگک عوج‌بند

 


روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت نشسته

سگک بازو (Leg hook on near arm and cross over)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که حریف در خاک نشسته، مجرى از یک سمت، به گونه‌اى در کنار حریف قرار مى‌گیرد که پاى عقبى خود را به روى تشک زانو زده و پاى جلوئى خود را به‌صورت ستون‌شده روى تشک قرار مى‌دهد و آن را از طرف جلو به دور بازوى دست نزدیک حریف مى‌برد. سپس با پاى عقبى خود که از زیر مى‌آورد، با پاى جلوئى خود قفل کرده، در نتیجه دست نزدیک حریف را سگک کرده، او را در اختیار مى‌گیرد و کنترل مى‌کند.
- روش اجراء :

در حالت، سگک بازو، مجرى با دست عقبى خود، مچ پاى نزدیک حریف را از پشت گرفته، آن را بالا مى‌کشد و با فشارى که به‌وسیلهٔ پاهاى خود به بالاتنه و دست سگک‌شدهٔ حریف وارد مى‌کند، حریف را با انجام عمل رکاب زدن به کمک پاهاى خود، از سمت مخالف به روى پل مى‌رود.
- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن، سگک بازو حریف به روى پل مى‌رود و دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد، و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن سگک بازو در حالت نشسته).
- نتیجه‌گیرى:

با اجراء فن، سگک بازو حریف به روى پل مى‌رود و دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد، و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن سگک بازو در حالت نشسته).


فن سگک بازو در حالت نشسته


سگک وارو با کمک دست و کشیدن کندهٔ فتیله‌پیچ (Leg ride and cross face olympic lift)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که حریف در خاک نشسته، مجرى از یک سمت در پشت او قرار مى‌گیرد و پاى جلوئى خود را از زیر به داخل پاى نزدیک حریف مى‌برد و در حالى که، حریف با واکنش خود مى‌خواهد از اجراء فن سگک جلوگیرى کند و در نتیجه به روى پاى سگک‌شدهٔ خود مى‌نشیند، در این حالت، مجرى با حفظ تعادل خود، پاى سگک‌شدهٔ حریف را از داخل و در قسمت بالاى زانوى با هر دو دست‌هاى قلاّب‌شدهٔ خود مى‌گیرد.
- روش اجراء :

در حالت، سکگ وارو با کمک دست و کشیدن کندهٔ فتیله‌پیچ، مجرى پاى سگک‌شدهٔ خود را رها کرده، پاى گرفته‌شدهٔ حریف را به حالت اجراء کندهٔ فتیله‌پیچ به‌طرف بالا مى‌کشد و او را به روى پل مى‌برد.
- نتیجه‌گیرى :

با اجراء فن، سگک وارو با کشیدن کندهٔ فتیله‌پیچ، حریف به روى پل رفته، دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن سگک وارو با کشیدن کندهٔ فتیله‌پیچ).

فن سگک وارو با کشیدن کندهٔ فتیله‌پیچ<br />
فن سگک وارو با کشیدن کندهٔ فتیله‌پیچ


سگک وارو با کمک پا و کلیدکشى (Leg ride and far leg hook)

- طریقهٔ گرفتن :

هنگامى که حریف در خاک نشسته، مجرى از یک سمت در پشت او قرار مى‌گیرد و پاى جلوئى خود را از زیر به داخل پاى نزدیک تحریف برده، به دور آن مى‌پیچاند و سپس با کشیدن دست دور حریف و خراب کردن ستون دست‌هاى او، او را به روى تشک ولو مى‌کند و به‌طور کامل در اختیار گرفته، کنترل مى‌کند تا دوباره حریف نتواند بنشیند.
- روش اجراء :

در حالت، سگک وارو با کمک پا و کلید‌کشی، مجرى در حالى که رکاب مى‌زند، پاى سگک‌شدهٔ حریف را بالا آورده، پنجهٔ سگک‌کردهٔ خود را به زیر پاى زیرى حریف (پاى دور حریف) مى‌برد و سپس با گرفتن دست حریف از جلو و بالا به حالت کلیدکشی، آن را به زیر بغل دست جلوئى خود قرار مى‌دهد و به‌طرف خود مى‌کشد. در این هنگام با بلند کردن پاى زیرى حریف به‌وسیلهٔ پاى سگک‌کردهٔ خود و فشارى که به بالاتنه و دست گرفته‌شدهٔ او وارد مى‌کند، او را به روى پل مى‌برد.
- نتیجه‌گیرى:

با اجراء فن، سگک وارو با کمک پا و کلیدکشی، حریف به روى پل رفته، دو امتیاز فنى به کشتى‌گیر مجرى تعلق مى‌گیرد و در صورتى‌که مجری، عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حریف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن سگک وارو با کمک پا و کلیدکشى).


فن سگک وارو با کمک پا و کلیدکشى


نکات ایمنى

در مورد اجراء فنونى مانند عوج‌بند، سگک عوج‌بند، کلاتهٔ عوج‌بند و چنگک، رعایت نکات زیر ضرورى است:
- در اجراء فنون عوج‌بند که فشار از جلو به سر و گردن حریف، وارد مى‌شود، باید توجه نمود که وارد کردن فشار مستقیم به گردن حریف، خصوصاً در جفت عوج‌بند (دوبل‌نلسون) خطا محسوب مى‌شود و انجام آن ممکن است به مهره‌هاى گردن و خصوصاً نخاع آسیب‌ جدى وارد کند.
- فشار به کتف و مفصل شانهٔ حریف و کشش بیش از اندازهٔ حرکت طبیعى مفصل شانه، خطا به‌شمار مى‌رود، زیرا امکان آسیب‌دیدگى عضلات، رباط‌ها، تندون‌ها (زردپى‌ها) و مفصل شانه زیاد است.
- در فن کلاته که هر دو پاى مجرى به داخل پاهاى حریف رفته، سگک مى‌شود، انجام جفت عوج‌بند (دوبل‌نلسون) خطا است. در این شرایط، اگر هر دو پاى مجرى داخل پاهاى حریف باشد، فقط یک دست مجرى باید به داخل عوج‌بند حریف رود و در صورتى‌که مجرى مى‌خواهد فن جفت عوج‌بند (دوبل‌نلسون) را اجراء کند، باید فقط یک پاى خود را به داخل پاهاى حریف برده، یا سگک کند.
- اجراء فن چنگک فیتو و چنگک که باعث فشار مستقیم به مهره‌هاى گردن مى‌شود در ردهٔ سنى نونهالان و نوجوانان ممنوع است و معمولاً داوران اجازهٔ اجراء چنین فنونى را به کشتى‌گیران نونهال و نوجوان نمى‌دهند.


منبع:
http://www.aftabir.comطبقه بندی: آموزش فنون در خاک کشتی،

تاریخ : شنبه 25 آبان 1392 | 09:08 ق.ظ | نویسنده : احسان حیدری | نظرات